Βάλτε στη ζωή σας τους δικούς σας στόχους και φτάστε ως εκεί!

Δημοσιεύτηκε από baradmin 20/04/2018 0 Σχόλια

Στο βιβλιοπωλείο μας πραγματοποιήθηκαν τέσσερα δίωρα σεμινάρια με τον Life Coach Μίλτο Τσιάκαλο, με στόχο τo να θέσουμε στόχους που συμφωνούν με τις προσωπικές μας αξίες και την επίτευξή τους.
Πολλοί από μας τα πάμε περίφημα στο να πετυχαίνουμε στόχους, ωστόσο μόλις τους ολοκληρώσουμε αισθανόμαστε ικανοποιημένοι μόνο για λίγο καιρό και μετά αναζητούμε τον νέο στόχο μας.
Άλλοι πάλι προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους που βάζουμε, παρατηρούμε όμως ότι τις περισσότερες φορές η επιτυχία τους είναι ανέφικτη και καταλήγουμε στα ίδια αποτελέσματα νιώθοντας απογοητευμένοι.
Τέλος υπάρχουν και οι άνθρωποι που νιώθουν έτοιμοι να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο ωστόσο δεν γνωρίζουν προς τα πού να κατευθυνθούν για να αισθανθούν γεμάτοι.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζουν έναν κοινό παρονομαστή.
Θέτουμε τους σωστούς στόχους; Τους στόχους που ταιριάζουν πράγματι σε εμάς;
Τους στόχους που όταν τους πετύχουμε ή όταν βαδίζουμε προς αυτούς θα αισθανθούμε πλήρεις και σε εναρμόνιση με τις προσωπικές μας αξίες;

Σχολιάστε