Ψηφιακη οργάνωση του ιατρείου με GDPR προδιαγραφες

Δημοσιεύτηκε από baradmin 19/04/2018 0 Σχόλια

Την Παρασκευή, 16 Μαρτίου πραγματοποίθηκε η παρακάτω ενημέρωτική εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο μας.
Με έναυσμα την ανάγκη προετοιμασίας σας για την εναρμόνισή σας με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων GDPR αλλά και την ανάγκη Παροχής Νέων Υπηρεσιών προς τους Ασθενείς σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την Διαδικτυακή Πλατφόρμα στον Τομέα της Υγείας MyHealthAngels Πλέον οι Πάροχοι Υγείας, οφείλουν να διατηρούν και να παρέχουν στους ασθενείς τους τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τους, σε Μορφότυπο Διαλειτουργικό και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standards. Επιπρόσθετα στηρίζουμε την Οργάνωση, Δικτύωσή & Προβολή σας, σε Ασθενείς αλλά και σε άλλους συνεργαζόμενους με εσάς Ιατρούς.

Πως το Επιτυγχάνουμε ;
Η Πλατφόρμα MyHealthAngels θα σας βοηθήσει στο να καλύψετε απαιτήσεις του GDPR (σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και την Φορητότητα -παροχή του Ψηφιακού Βιβλιαρίου Υγείας σε όλους τους Ασθενείς σας) και παράλληλα να προάγετε την συνεργατικότητα σας μέσα από ένα συστημα δικτύωσης στον χώρο της Υγείας.

Ποιά τα Οφέλη σας ;

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Απαίτηση GDPR)
Σύνδεση με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ)
Διαχείριση του Ιατρείου σας μέσω διαδικτύου
Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας για τους Ασθενείς σας
Φορητότητα του Ιατρικού Ιστορικού των ασθενών (Διαγνώσεις, εξετάσεις κ.α.), σε μορφότυπο διαλειτουργικό και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standards (Απαίτηση GDPR)
Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους Παρόχους Υγείας για λόγους φορητότητας του Ιατρικού Ιστορικού των Ασθενών και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standards (Απαίτηση GDPR)
Ασφάλεια κατά την αποθήκευση, διαχείριση, μεταφορά και διάθεση των Ιατρικών Δεδομένων (Απαίτηση GDPR)
Δικτύωση & Αλληλεπίδραση με τους Ασθενείς σας
Προβολή & Δικτύωση σας στο Διαδίκτυο

Τι αφορά ο Νέος Κανονισμός GDPR ;

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25/5/2018 για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαμορφώσει, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας, ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία & την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και ειδικά των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, και θα καταργήσει την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των παρόχων υγείας, ενώ προβλέπονται τεράστια πρόστιμα για τους παραβάτες.

Σχολιάστε