Menu
Your Cart

Ομοιοπαθητική: Η νέα διάσταση στην ιατρική

Ομοιοπαθητική: Η νέα διάσταση στην ιατρική
Ομοιοπαθητική: Η νέα διάσταση στην ιατρική
10.00€
Ex Tax: 9.43€

Τον Μάιο του 2014, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Σ' αυτήν λέγει ότι "πολλών τύπων ασθένειες που προκαλούνται από βακτήρια δεν μπορούν πλέον να θεραπευθούν με τα συνήθη αντιβιοτικά. Το πρόβλημα αναφέρει η ανακοίνωση "είναι σοβαρό, σε βαθμό τέτοιο που τείνει να καταστρέψει όλα τα επιτεύγματα της μοντέρνας ιατρικής". Ο προσεκτικός αναγνώστης δε θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει ότι αυτά τα οποία επισήμανα σε ομιλίες μου, ήδη από το έτος 1972, προέβλεπαν αυτό που τώρα συμβαίνει και υποδείκνυαν πώς μπορεί να αποτραπεί.
Γι' αυτό τον λόγο είναι τώρα πιο επιβεβλημένο από κάθε άλλη εποχή να κατανοήσουμε σε βάθος τη γενεσιουργό αιτία εξάπλωσης των ασθενειών, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε με ένα άλλο μέτρο την παρούσα κατάσταση.
Επιπλέον όμως το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα νέο ιατρικό πρότυπο, η μελέτη του οποίου θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση της δομής του όλου ανθρώπου και πώς αυτό επηρεάζεται από την υγεία και την αρρώστια.
Αυτό το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφω το έτος 1985, λίγα χρόνια μετά την καταιγίδα εμφάνισης του AIDS. Από εκείνη την εποχή θεώρησα την εμφάνιση αυτής της διαταραχής ως αποτέλεσμα των παρενεργειών των χημικών φαρμάκων που χρησιμοποιούσε η καθιερωμένη ιατρική, αποδομώντας το ανοσοποιητικό σύστημα.
Το όλο πόνημα φαίνεται να είναι μια σκληρή κριτική για τη "θεραπευτική" που εφαρμόζεται στην καθημερινή πρακτική και τις παρενέργειες που επισωρεύει στον ανθρώπινο οργανισμό. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

"Οι μεταλλάξεις ιών, ως μια επίπτωση της χρήσης χημικών φαρμάκων στην οικολογία του ανθρώπινου οργανισμού, είναι μια αδιάσειστη θέση βασισμένη στα δεδομένα που παρουσιάζει στο βιβλίο του ο Γιώργος Βυθούλκας. Τονίζεται έντονα ότι χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια "ενεργειακή" ιατρική για να διορθώσουμε τις ελλείψεις της συμβατικής ιατρικής". (William A. Tiller, Ph. D., Material Science and Engineering, Stanford University)
"Το να δαμάσεις το τεράστιο υλικό συσσώρευσης στοιχείων από παρατηρήσεις περιπτώσεων φυσικών ή πειραμάτων και το να ξεφύγεις από το αναμάσημα γνωστών απόψεων με τη διατύπωση αυτού του μοντέλου, κατ' εμέ είναι αντίστοιχο με τη μεγάλη συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στις επιστήμες, δηλαδή το να ξεφύγουν από τις εμπειρικές γνώσεις των πρακτικών μαθηματικών και να διατυπώσουν "αξιωματικές θεωρίες" για την αριθμητική, τη γεωμετρία, την αστρονομία και τη μουσική.
Σε αντίθεση προς τις τέσσερις μαθηματικές επιστήμες, η ιατρική είχε παραμείνει έως τώρα ένα, σεβαστό κατά τ' άλλα, σύνολο ποικίλων εμπειρικών γνώσεων. Θεωρώ, λοιπόν, το βιβλίο του Γιώργου Βυθούλκα ορόσημο για την ιατρική, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της διατυπώθηκε ένα πλήρες και συμβιβαστό καθ' εαυτό "αξιωματικό σύστημα". Θα έλεγα, μάλιστα, ότι τώρα η ιατρική από εμπειρική γίνεται "επιστημονική".


Περιεχόμενα

Πρόλογος στην παρούσα έκδοση
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή
Πρόταση για ένα νέο μοντέλο σχετικά με τους νόμους και τις αρχές που διέπουν την υγεία και την αρρώστια
Η κατάσταση στην ιατρική σήμερα
Αποσαφηνίσεις για το νέο μοντέλο
Το ενεργειακό σύμπλεγμα του ανθρώπινου σώματος
Ορισμός και μέτρο της υγείας
Η σχέση του ανθρώπινου όντος με το ενεργειακό του περιβάλλον
Αποσύνδεση των επιπέδων
Εξέλιξη ή εκφυλισμός
Ερέθισμα ή πληροφορία
Κορεσμός
Η φύση της αιτιολογίας των ασθενειών
Η ενεργειακή δομή του μοντέλου
Η σπουδαιότητα των επιπέδων
Προδιαθέσεις
Το σύστημα άμυνας του οργανισμού
Η κατεύθυνση της διαταραχής
Διαγράμματα
Αποσπάσματα από το βιβλίο του συγγραφέα "Ομοιοπαθητική, η Νέα Ιατρική"
Επίλογος

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good