Ιατρική Βιοχημεία (2η έκδ.)

Ιατρική Βιοχημεία (2η έκδ.)
1. Εισαγωγή

J.W. Baynes και ΜΗ Dominiczak


Η αξία της Βιοχημείας
Πως αυτό το βιβλίο λέει την ιστορία της Βιοχημείας2. Αμινοξέα και πρωτεΐνες

Ν Taniguchi


Εισαγωγή

Αμινοξέα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Πεπτίδια και πρωτεΐνες

Καθαρισμός και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών

Ανάλυση της δομής των πρωτεϊνών

Πρωτεϊνική αναδίπλωση και νοσήματα


3. Αίμα: Κύτταρα και πρωτεΐνες πλάσματος

W.D. Fraser


Εισαγωγή

Πλάσμα και ορός

Έμμορφα στοιχεία του αίματος

Πρωτείνες πλάσματος
Η απάντηση οξείας φάσης και η C αντιδρώσα


πρωτεΐνη (CRP)


4. Μεταφορά οξυγόνου

CM. Helmkamp


Εισαγωγή

Δομή της προσθετικής ομάδας της αίμης
Χαρακτηριστικά των σφαιρινών


των θηλαστικών
Πρόσφατα αναγνωρισθείσες σφαιρίνες των


σπονδυλωτών
Αλληλεπιδράσεις της αιμοσφαιρίνης με οξείδιο


του αζώτου

Φυσιολογικές παραλλαγές της αιμοσφαιρίνης

Δρεπανοκυτταρική νόσος

Αλλες αιμοσφαιρινοπάθειες5. Καταλυτικές πρωτεΐνες-ένζυμα

J. Fujii


Εισαγωγή

Ενζυμικές αντιδράσεις

Κινητική ένζυμων

Αναστολή ένζυμων

Ρύθμιση της δραστικότητας των ένζυμων6. Αιμόσταση και θρόμβωση

C Lowe


Εισαγωγή

Αιμόσταση

Το αγγειακό τοίχωμα

Αιμοπετάλια

Πήξη

Ινωδόλυση


7. Μεμβράνες και μεταφορά

Μ. Maeda


Εισαγωγή

Λιπίδια μεμβρανών

Σύνθεση βιομεμβρανών

Τύποι διαδικασιών μεταφοράς


8. Βιοενεργητική και οξειδωτικός
μεταβολισμός

LW. Stillway


Εισαγωγή

Η οξείδωση ως πηγή ενέργειας

Ελεύθερη ενέργεια

Διατήρηση της ενέργειας από τη σύζευξη με ATP
Μιτοχονδριακή σύνθεση, ΑΤΡ από αναχθέντα


συνενζυμα
Το μιτοχονδριακό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων

Η συνθετική βαθμίδωση πρωτονίων του ΑΤΡ

Αναλογίες Ρ:0 και αναπνευστικός έλεγχος

Αναστολείς του οξειδωτικού μεταβολισμού

Ρύθμιση της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης


9. Λειτουργία του γαστρεντερικοϋ
συστήματος

Broom


Εισαγωγή

Η μηχανική και ανατομική βάση της πέψης

Γενικές αρχές της πέψης

Πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων

Πέψη και απορρόφηση των λιπιδίων
Το πάγκρεας


Πέψη και απορρόφηση των πρωτεϊνών10.Μικροθρετττικές ουσίες: βιταμίνες


και μεταλλικά στοιχεία

Μ. Η. Dominiczak και I. Broom


Εισαγωγή

Λιποδιαλυτές βιταμίνες

Υδατοδιαλυτές βιταμίνες

Ιχνοστοιχεία

11. Αναερόβιος μεταβολισμός της γλυκόζης
στο ερυθροκυτταρο του αίματος
J.W. Baynes
Εισαγωγή
Το ερυθροκυτταρο
Γλυκόλυση
Σύνθεση του 2,3-διφωσφογλυκερικού
Οδός φωσφορικών πεντοζών
Συγκεντρώσεις των οξειδοαναγωγικών συνενζυμων στο
κύτταρο

12.Αποθήκευση και σύνθεση των υδατανθρά-
κων στο ήπαρ και στους μυς


J.W. Baynes
Εισαγωγή


Δομή του γλυκογόνου
Οδός γλυκογονογενεσης από γλυκόζη αίματος


στο ήπαρ
Οδός γλυκογονόλυσης στο ήπαρ
Ορμονική ρύθμιση της ηπατικής γλυκογονόλυσης
Μηχανισμός δράσης του γλουκαγόνου
Κινητοποίηση του ηπατικού γλυκογόνου από την


επινεφρίνη
Γλυκογονόλυση στους μυς
Ρύθμιση της γλυκογονογενεσης
Γλυκό νεογένεση13. Κύκλος τρικαρβοξυλικών οξέων


L.W. Stillway
Εισαγωγή


Παραγωγή ενέργειας στον TCA κύκλο
Βιοσυνθέσεις συνδεόμενες με τον TCA κύκλο
Πυροοταφυλική καρβοξυλάση
Το σύμπλεγμα της πυροσταφυλικής δεϋδρογονάσης


(PDC)
Ένζυμα και αντιδράσεις του TCA κύκλου
Ενεργειακή απόδοση του TCA κύκλου
Ρύθμιση του TCA κύκλου
Αναπληρωματικές αντιδράσεις14.Οξειδωτικός μεταβολισμός των λιπιδίων


στο ήπαρ και στο μυ

J.W. Baynes


Εισαγωγή
Ενεργοποίηση των λιπαρών οξέων και η μεταφορά


τους στο μιτοχόνδριο

Οξείδωση των λιπαρών οξέων

Κετογενεση στο ήπαρ15. Βιοσύνθεση και αποθήκευση των λιπαρών


οξέων στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό

Broom


Εισαγωγή

Σύνθεση λιπαρών οξέων

Επιμήκυνση λιπαρού οξέος

Αποκορεσμός των λιπαρών οξέων

Απαραίτητα λιπαρά οξέα

Αποθήκευση και μεταφορά λιπαρών οξέων:


Η σύνθεση τριακυλογλυκερολών

Ρύθμιση ολικών αποθεμάτων λίπους σώματος16. Βιοσύνθεση χοληστερόλης


και στεροειδών

Μ. Η. Dominiczak και G. Beastall


Εισαγωγή

Δομή χοληστερόλης

Ελεύθερη και εστοεροποιημένη χοληστερόλη

Βιοσύνθεση χοληστερόλης

Χολικά οξέα

Απέκκριση χοληστερόλης

Στεροειδείς ορμόνες

Βιταμίνη D3


17.Λιπίδια και λιποπρωτεΐνες

Μ. Η. Dominiczak


Εισαγωγή

Δομή και λειτουργία λιποπρωτεϊνών

Υποδοχείς λιποπρωτεϊνών

Μέτρηση λιποπρωτεϊνών

Μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών

Δυσλιπιδαιμίες

Αθηρωματογένεση

Καρδιαγγειακός κίνδυνος και η εκτίμηση του18. Βιοσύνθεση και διάσπαση των


αμινοξέων

Α Β. Rawitch


Εισαγωγή
Μεταβολισμός των ανθρακικών σκελετών


και αμινοξέων

Βιοσύνθεση αμινοξέων
Κληρονομικές νόσοι του μεταβολισμού αμινοξέων
Τα αμινοξέα ως πρόδρομα σηματοδοτικών μορίων


19.Μυς: μεταβολισμός ενέργειας


και συστολή

J.A. Carson και J.W. Baynes


Εισαγωγή

Δομή του μυός

Πρωτείνες των μυών

Μεταβολισμός ενέργειας των μυών

Μεταβολισμός και μυϊκή συστολή


20.Ομοιόσταση γλυκόζης, μεταβολισμός


καυσίμων και ινσουλίνη

Μ.Η. Dominiczak


Αλληλεπιδράσεις οργάνων-καυσίμων

Ομοιόσταση γλυκόζης

Ινσουλίνη

Υπογλυκαιμία
Μεταβολισμός μετά ένα γεύμα και στην


κατάσταση νηστείας
Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια στρες και η


μεταβολική απάντηση στην ιστική βλάβη

22. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών:
λειτουργία νεφρού
Μ. Η. Dominiczak και m. Szczepanska -Konkel
Εισαγωγή
Μεταβολισμός νερού, νατρίου και καλίου
Ωσμωτικότητα και όγκος του ECF και του ICF
Ισοζύγιο νερού
Ο νεφρός
Η σημασία της συγκέντρωσης καλίου του
πλάσματος
Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης
Επαναρρόφηση νερού στο άπω σωληνάριο
και στον αθροιστικό πόρο
Ο μεταβολισμός του νερού και ο μεταβολισμός
του νατρίου είναι αλληλένδετοι


23. Πνεύμονας και νεφροί: ο έλεγχος
της οξεοβασικής ισορροπίας


Μ.Η. Dominiczak και Μ. Szczepanska-Konkel
Τα ρυθμιστικά συστήματα του σώματος
Οι πνεύμονες και η ανταλλαγή αερίων
Οι νεφροί και ο χειρισμός του διττανθρακικού
Κλινικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας24.Ασβέστιο και μεταβολισμός οστών


W.D. Fraser
Μεταβολισμός ασβεστίου
Διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου


και του οστού
Μεταβολική οστική νόσος25.Σύνθετοι υδατάνθρακες:
γλυκοπρωτεΐνες


A.D. Elbein
Γλυκοπρωτεΐνες: δομές και δεσμοί


Σακχαρώδης διαβήτης: η κυριότερη διαταραχή του


μεταβολισμού των καυσίμων

Θεραπεία του διαβήτη

Εκτίμηση του μεταβολισμού καυσίμων21. Διατροφή

Μ. Η. Dominiczak


Εισαγωγή
Βασικοί ορισμοί και συστάσεις που χρησιμοποιούνται


στην επιστήμη της διατροφής

Διατροφή και γενετική

Οι κύριες τάξεις των θρεπτικών ουσιών
Οι απαραίτητες (περιοριστικές) θρεπτικές ουσίες

Νερό και μεταλλικά στοιχεία

Ομοιόσταση ενέργειας

Ρύθμιση της πρόσληψης τροφής

Εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης

Κακή διατροφή

Παχυσαρκία

Δίαιτα στην υγεία και στη νόσο

Διατροφή και χρόνια νόσος

Αλληλομετατροπές και ενεργοποίηση των


διατροφικών σακχάρων
Άλλες οδοί μεταβολισμού των νουκλεοτιδικών


σακχάρων

Βιοσύνθεση των ολιγοσακχαριτών
Λειτουργίες των αλυσίδων ολιγοσακχαριτών


των γλυκοπρωτεϊνών26.Σύνθετα λιπίδια

A.D. Elbein


Εισαγωγή

Γλυκεροφωσφολιπίδια (φωσφολιπίδια)

Σφιγγολιπίδια


27. Η εξωκυτταρική θεμέλια ουσία

G.P. Kaushal και A.D. Elbein


Εισαγωγή

Κολλαγόνα
Μη κολλαγονούχες πρωτεΐνες στην εξωκυττάρια


ουσία

Πρωτεογλυκάνες


28. Ειδικές ηπατικές λειτουργίες

A.F. Jones


Εισαγωγή

Δομή του ήπατος
Συμμετοχή του ήπατος στο μεταβολισμό


των υδατανθράκων

Ήπαρ και μεταβολισμός πρωτεϊνών

Σύνθεση αίμης

Μεταβολισμός χολερυθρίνης

Μεταβολισμός φαρμάκων

Φαρμακογονιδιωματική

Γονιδιωματική της ηπατικής νόσου
Βιοχημικές δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας

Ταξινόμηση των ηπατικών διαταραχών29. Βιοσύνθεση και διάσπαση


των νουκλεοτιδίων

R. Thomburg


Εισαγωγή
Μεταβολισμός πουρινών
Μεταβολισμός πυριμιδινών

Σχηματισμός των ριβονουκλεοτιδίων30. Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)

R. Thomburg

Εισαγωγή

Δομή του DNA

Ο κυτταρικός κύκλος
31.Ριβονουκλεΐκό οξύ (RNA)
G.A. Bannon

Μοριακή ανατομία των μορίων RNA

Πολυμεράσες του RNA

Η διαδικασία της μεταγραφής

Μετα-μεταγραφική επεξεργασία


32. Σύνθεση και ρυθμός εξάντλησης


και αντικατάστασης των πρωτεϊνών

G.A. Bannon


Εισαγωγή

Ο γενετικός κώδικας

Ο μηχανισμός της πρωτεϊνικής σύνθεσης

Η διαδικασία της πρωτεϊνικής σύνθεσης
Πρωτεϊνική στοχοποίηση και μετά-μεταφραστικές


τροποποιήσεις


33. Ελεγχος της γονιδιακής έκφρασης

D.M. Hunt και Λ. Jamieson


Εισαγωγή

Βασικοί μηχανισμοί της γονιδιακής έκφρασης

Στεροειδικοί υποδοχείς
Εναλλακτικές προσεγγίσεις της γονιδιακής


ρύθμισης στους ανθρώπους

Γονιδιακή έκφραση


34.Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

W.S. Kistler και Α. Jamieson


Εισαγωγή

Υβριδισμός

Πολλαπλή αντιγραφή και κλωνοποίηση του DNA
Ειδικές μέθοδοι χρησιμοποιούμενες στην ανάλυση


του DNA

Προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA


35. Οξυγόνο και ζωή

J.W. Baynes


Εισαγωγή

Η αδράνεια του οξυγόνου
Δραστικές μορφές οξυγόνου (RDS) και οξειδωτικό


στρες (OXS)

Δραστικές μορφές αζώτου

Η φύση της βλάβης από ρίζες οξυγόνου

Αντιοξειδωτική άμυνα


36. Η ανοσολογική απάντηση

Α. Farrell


Εισαγωγή

Η μη ειδική ανοσολογική απάντηση

Η ειδική ανοσολογική απάντηση

Λεμφικοί ιστοί και κυκλοφορία μεταξύ τους

Λεμφοκύτταρα
Μόρια εμπλεκόμενα στην αναγνώριση του


αντιγόνου
Η αντίδραση με τα αντιγόνα, η απάντηση στα


αντιγόνα και η εξάλειψη των αντιγόνων

Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC)
Πρότυπα έκφρασης του MHC και διέγερση


περιοριζόμενη από το MHC

Χυμική ειδική ανοσολογική απάντηση
Τα κυτταρικά και μοριακά στοιχεία της


ολοκληρωμένης ανοσολογικής απάντησης

Ανοσολογική δυσλειτουργία


37. Βιοχημική ενδοκρινολογία

F.F. Bolanderjr.


Εισαγωγή

Ορμόνες

Το υποθαλαμο-υποφυσιακο ρυθμιστικό σύστημα
Ο υποθαλαμο-υποφυσιακός-θυρεοειδικός άξονας
Ο υποθαλαμο-υποφυσιακός-επινεφριδιακός άξονας

Ο υποθάλαμο-υποφυσιακός-γοναδικός άξονας

Ο άξονας της αυξητικής ορμόνης

Ο άξονας της προλακτίνης


38.Μεμβρανικοί υποδοχείς και μεταγωγή


σήματος

Μ. Μ. Harnett και H.S. Good ridge


Εισαγωγή

Ορμονικοί υποδοχείς
Σύζευξη υποδοχέων με την ενδοκυττάρια


μεταγωγή σήματος

Δεύτεροι αγγελιοφόροι


39. Νευροχημεία

E.J. Thompson


Εισαγωγή

Εγκέφαλος και περιφερικά νεύρα

Κύτταρα του νευρικού συστήματος

Συνοπτική μεταβίβαση

Ο μηχανισμός της όρασης40. Νευροδιαβιβαστές

S. Heales


Εισαγωγή

Ορισμός νευροδιαβιβαστή

Ταξινόμηση των νευροδιαβιβαστών

Νευροδιαβίβαση

Διάφορες τάξεις νευροδιαβιβαστών41. Κυτταρική αύξηση, διαφοροποίηση


και καρκίνος

Μ. Μ. Harnett και H.S. Good ridge


Εισαγωγή

Ο κυτταρικός κύκλος

Αυξητικοί παράγοντες

Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου

Απόπτωση

Καρκίνος


42. Γήρανση

J.W. Baynes


Εισαγωγή

θεωρίες της γήρανσης
Γήρανση του μυός-βλάβη στο μιτοχονδριακό DNA
Παρεμβάσεις που επιβραδύνουν τη γήρανση-ποιες


λειτουργούν και ποιες δυσλειτουργούν

Γενετικά πρότυπα της γήρανσης


Παράρτημα: τιμές αναφοράς και όρια
κλινικής απόφασης για εργαστηριακές
δοκιμασίες

Μ. Η. Dominiczak


Επιλεγμένες πρωτεΐνες του ορού

Αέρια αίματος

Ασβέστιο και φωσφορικά

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Δοκιμασίες πήξης

Ηλεκτρολύτες και ουρία

Επιλεγμένες ενδοκρινικές δοκιμασίες

Πλήρεις μετρήσεις αίματος

Γλυκόζη και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Λιπίδια

Δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας

Βασικοί μεταβολίτες

Διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου

Νευροδιαβιβαστές

Δείκτης παγκρεατίτιδας
Ιχνοστοιχεία και πρωτεΐνες που συνδέουν μέταλλα

Βιταμίνες

Αυτο-αξιολόγηση


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQS)

Προβλήματα προσανατολιζόμενα στον ασθενή


(POPs)

Ερωτήσεις για σύντομη απάντηση (SAQs)

Απαντήσεις στις MCQS

Απαντήσεις στα POPs

Απαντήσεις στις SAQs

Συντομογραφίες

Ευρετήριο

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή

  • Συγγραφέας: Baynes
  • Εκδότης: Παρισιάνου
  • ISBN: 978-960-394-573-4
  • Σελίδες: 710
  • Έτος Έκδοσης: 2009
  • Διαστάσεις: 21Χ28
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 162,39€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 153,20€